Бакалаврын элсэлт

241
  • Улаанбаатарын Их сургуульд 2017-2018 оны бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт оюутан элсүүлэх журам 2017 оны 04 дугаар сарын 17-ний өдрийн Захиргааны зөвлөлийн хурлаар батлагдсан билээ. Журмыг эндээс үзнэ үү.
  • Бакалаврын хөтөлбөрийн элсэлтийн програмд энд дарж бүртгүүлнэ үү.
  • Төрийн өмчит Улаанбаатарын Их сургуулийн видео танилцуулга энд дарж үзнэ үү.
  • Сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт, тэтгэлэг эндээс үзнэ үү.