БИДНИЙ ТУХАЙ

      Монголын шинжлэх ухааны академи нь өөрийн эрдэмтдийн  оюуны  чадавхи, эрдэм шинжилгээний  лабораторуудын хүчин чадалд тулгуурлан  шинжлэх ухааны залгамж үеэ бэлтгэн АНУ, Орос, Хятад, Англи зэрэг орнуудын судлаач-мэргэжилтэн бэлтгэдэг туршлагыг нэвтрүүлэх, сургалт судалгааны ажлыг үр бүтээлтэй  хослуулах зорилгоор дээд сургууль байгуулах хүсэлт тавьсныг ШУБЯ-ны сайд  дэмжин 1992 оны 02 сарын 29 ны  өдрийн 109 тоот тушаалаар Технологийн дээд сургуулийг байгуулах шийдвэр гаргасан билээ. Тус сургууль нь “Химийн технологи”, “Хэрэглээний  физик”, “Хэрэглээний математик Мэдээлэлзүй” зэрэг чиглэлээр олимпиадад түрүүлсэн шилдэг хүүхдүүдийг элсүүлэн анхны сургалтаа эхлүүлж байв.

Танилцуулга

Захиргаадууд

Алба хэлтсүүд