Буцалтгүй тусламжаар суралцаж байгаа оюутнууд сургалтын албанд ирж уулзана уу.

68

Боловсролын зээлийн сангийн Зорилтот хөтөлбөрийн алба судалгаа  авч байгаа учир Буцалтгүй тусламжаар суралцаж байгаа оюутнууд 2018 оны 1 дугаар сарын 26-наас өмнө сургалтын албанд ирж уулзана уу.