Бусад тэтгэлэг

72

~ БНСУ-ын Ази, Номхон далайн орнуудын оюутан залуучуудын нэрэмжит  тэтгэлэг,
~ Тайвань-Монголын нийгэмлэгийн тэтгэлэг,
~ Японы “Сүмитомо” корпорацийн тэтгэлэг,
~Улаанбаатарын их сургуулийн  хүндэт доктор, БНСУ-ын Жан Сам Хён профессорын нэрэмжит тэтгэлэг,
~ БНХАУ-ын ЭСЯ-ны дэмжлэгэтэйгээр жил бүр өөрийн сургуулийн оюутнуудаас Хө Нань мужийн Технологийн Их Сургууль руу  6 сарын хугацаатай сар бүр 2350 юаний тэтгэлэг,
~ Японы Хирошима их сургуульд 6 сараас 1 жилийн хугацаатай сургалтын төлбөрийг 100%-ийн хөнгөлж, амьжиргааны зардал сар бүр 80,000 иений тэтгэлэг,
~ Японы Хирошима их сургуульд богино хугацааны сургалтын хөтөлбөрт хамрагдан сар бүр 20,000 иений тэтгэлэг,
~ БНСУ-ын Сүньчоньхян болон Дэгү кибер их сургуулийн тэтгэлэг,

УБИС-аас элсэн суралцагчдад дараах тэтгэлэгүүд олгоно. Үүнд:

~ Захирлын нэрэмжит тэтгэлэг
~ Зургаан улирал “А” үнэлгээтэй суралцвал 1 жилийн сургалтын төлбөрийн 100% тэтгэлэг олгоно.
~ Сүүлийн 3 жилд урлаг, спортын төрлөөр олон улс, улсын хэмжээний уралдаан тэмцээний амжилтыг харгалзан, бакалаврын элсэлтийн журмын 3.6-р заалтыг хангасан хөтөлбөрөөр шууд элсүүлэхээс гадна эхний жилийн сургалтын төлбөрт дараах хөнгөлөлтийг олгоно. Үүнд:

  • Дэлхийн, тивийн тэмцээнээс медальт байр эзэлсэн элсэгч 100%
  • Олон улсын тэмцээнээс медальт байр эзэлсэн элсэгч 80%
  • Улсын аваргын тэмцээнээс медальт байр эзэлсэн элсэгч 50%
  • Бүсийн тэмцээнээс медальт байр эзэлсэн элсэгч 30%
  • Хот, аймгийн тэмцээнээс медальт байр эзэлсэн элсэгч 10%

Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын онооноос хамааруулж эхний хичээлийн жилд дараах сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт олгоно. Үүнд:

ЕШ оноо                         Хөнгөлөлт

781-800                                 -100%
751-780                                 -80%
700-750                                 -50%
650-699                                 -30%
600-649                                 -20%