Гадаад хамтын ажиллагаа

97

Гэрээ байгуулсан их, дээд сургууль Гэрээний төрөл Гэрээний хугацаа
1 Санкт-Петербургийн Их Сургууль ХА-ны гэрээ 2010.04.01
2 Эрхүүгийн Техникийн Их Сургууль ХА-ны гэрээ 2008.09.01
3 Алтайн БНУ-ын Улсын Их сургууль ХА-ны гэрээ 2013он – 2019он
4 Өвөр Байгалийн Читийн багшийн их сургууль ХА-ны 3-н талт гэрээ 2009он – 2014 он
5 БНУ-ын Буриадын их сургууль ХА-ны 3-н талт гэрээ 2009.07.06
6 Москвагийн Энергетикийн их сургууль ХА-ны гэрээ 1999он, 2004он
7 Оросын ШУА-ийн Сибирийн салбарын Монгол, Төвд судлалын хүрээлэн ХА-ны гэрээГэрээ байгуулсан их, дээд сургууль Гэрээний төрөл Гэрээний хугацаа
1 Бээжингийн Төвийн Үндэсний их сургууль ХА-ны гэрээ 2005, 2008, 2009, 2013
2 Бээжингийн Гадаад хэл, Соёлын сургууль ХА-ны гэрээ 2007он
3 Алтайн БНУ-ын Улсын Их сургууль ХА-ны гэрээ 2013он – 2019он
4 Өвөр Байгалийн Читийн багшийн их сургууль ХА-ны 3-н талт гэрээ 2009он – 2014 он
5 БНУ-ын Буриадын их сургууль ХА-ны 3-н талт гэрээ 2009.07.06
6 Москвагийн Энергетикийн их сургууль ХА-ны гэрээ 1999он, 2004он
7 Оросын ШУА-ийн Сибирийн салбарын Монгол, Төвд судлалын хүрээлэн ХА-ны гэрээ—————————————
—————————————-
—————————————-
—————————————-