Гамшгийн аюулыг зарлан мэдээлэх дохиогоор дадлага сургууль зохиогдоно

31

3-р сарын 29-ны өдөр 16 цагт бүх нийтийн гамшигийн аюулын зарлан мэдээллэх дохио ажиллах тул бүх багш ажилчид, оюутнууд зайлшгүй оролцох шаардлагатай.

Зарлан мэдээллийн эхний дохиогоор:
• “Нуугд, суу, хүлээ” зарчмыг баримтлан өрөө тасалгаандаа аюул багатай байрлалд өөрийгөө хамгаалах арга хэмжээ авч ширээн доогуур орох, даацын хана, булан тохойд зогсоно.

Зарлан мэдээллийн хоёр дахь дохиогоор:
• Даацийн хана дагаж өөрт аль ойр гарцаар цугларах талбайд гарна.
• Цугларах талбайд гарсны дараа сургуулийн удирдлагууд бүртгэл хийнэ.

Багш нар оюутнуудаа идэвхитэй хамруулна уу.