ДАРААХ МЭДЭЭЛЭЛТЭЙ ТАНИЛЦАНА УУ

23

Засгийн газрын 2014 оны 111 тогтоолтой танилцаж Ерөнхийлөгч. Ерөнхий сайдын нэрэмжит тэтгэлэг олгох журам, тэтгэлэгт нэр дэвшигчийн мэдүүлэг маягтын загварыг бөглөн Оюутнуудаа нэр дэвшүүлэх ажлыг эхлүүлэн саналаа өгнө үү.
Хүсэлтийг ДББГ ын О.Янжмаа бүртгэн хүлээн авч комисс шалгаруулж дараачийн шатанд нь хүргүүлэх болно.