Докторын зэрэг хамгаална

44

Төрийн өмчит Улаанбаатарын Их Сургуулийн докторант Эрдэнээ овогтой Нямдаваа нь “La1-xCexCoO3перовскит нэгдлийн кристалл бүтэц ба шинж чанарын судалгаа” сэдвээр химийн ухааны чиглэлээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална.

Хамгаалуулах зөвлөлийн хуралдаан 2018 оны 05 дугаар сарын 31 –ний өдрийн 10 цагт МУИС-ийн I-р байрны Эрдмийн танхимд (дугуй заал) болно.

ХИМИ, ХИМИЙН ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ