Докторын зэрэг хамгаална

39

Монгол Улсын Боловсролын Их Сургуулийн докторант Баатар овогтой Хурцтуяа “Болзолт дүрслэл уран сайхны сэтгэлгээний өвөрмөц нэг илрэл болох нь” сэдвээр хэл бичгийн ухааны доктор /Ph.D/-ын судалгааны ажил хамгаална. Докторын зэрэг хамгаалуулах Зөвлөлийн хурал 2018 оны 06 сарын 21-нд 14:00 цагаас Улаанбаатарын Их Сургуулийн хичээлийн төв байрны 303 тоот Эрдмийн зөвлөлийн өрөөнд болно.

Утга зохиолоор доктор /Ph.D/-ын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл