“Жижиг, дунд бизнесийн санхүүжилтийг дэмжих” эрдэм шинжилгээний хурал

54