Захирлын зөвлөл

208
Овог нэр Эрдмийн зэрэг, цол Албан тушаал
1 С.Байгалсайхан Доктор /Sc.D/, профессор Захирал
2 Г.Анхбаяр Доктор /Ph.D/, профессор Сургалт эрхэлсэн дэд захирал
3 С.Цолмон Доктор /Ph.D/, профессор Хамтын ажиллагаа эрхэлсэн дэд захирал
4 О.Туяа Бакалавр Санхүү, Эдийн засгийн албаны дарга
5 Б.Энхбаатар Магистр Маркетинг-Мониторинг хүний нөөцийн албаны дарга
6 Х.Сүглэгмаа Доктор /Ph.D/, профессор Магистр, Докторын сургалтын албаны дарга
7 Л.Бат-Эрдэнэ Бакалавр Аж ахуйн албаны дарга
8 Б.Оюунцэцэг Магистр Номын сангийн эрхлэгч
9 Ү.Бадам  Доктор /Ph.D/, профессор  Математик-Програм хангамжийн тэнхимийн эрхлэгч
10 Д.Эрдэнэбаатар Доктор /Ph.D/, профессор Археологийн тэнхимийн эрхлэгч
11 Ц.Амгалан Магистр Япон хэлний салбарын эрхлэгч
12 Ш.Баттөр Доктор /Ph.D/, дэд профессор Монгол хэл, уран зохиол, сэтгүүл зүйн тэнхимийн эрхлэгч
13 Д.Баярсайхан Доктор, дэд профессор Түүхийн тэнхимийн эрхлэгч
14 Б.Дэнсмаа Доктор /Ph.D/ Физик, электроникийн тэнхимийн эрхлэгч
15 Н.Мөнхбат Магистр Хүмүүнлэгийн ухааны тэнхимийн эрхлэгч
16 А.Мөнх-Оргил Доктор /Ph.D/, дэд профессор Дорно дахин судлалын тэнхимийн эрхлэгч
17 Б.Мөнхцэцэг Доктор /Ph.D/, дэд профессор Химийн тэнхимийн эрхлэгч
18 Х.Нандин-Эрдэнэ Магистр Хятад хэлний салбарын эрхлэгч
19 Л.Хандармаа Магистр Солонгос хэлний салбарын эрхлэгч
20 Г.Цэрэнханд Доктор /Ph.D/, профессор Биологийн тэнхимийн эрхлэгч
21 П.Туяа Магистр Ерөнхий эрдмийн тэнхимийн эрхлэгч
22 Д.Ганцогт Магистр Маркетинг-Мониторингийн мэргэжилтэн
23 Ц.Отгонжаргал Магистр Сургалтын албаны мэргэжилтэн
24 Н.Оюунгэрэл Магистр Сургалтын албаны мэргэжилтэн
25 О.Мөнхжаргал Магистр Сургалтын албаны мэргэжилтэн
26 С.Дэлгэр Магистр Сургалтын албаны мэргэжилтэн
27 Б.Хулан Магистр ЭШХАА-ны мэргэжилтэн