Захирлын зөвлөл

49
Овог нэр Эрдмийн зэрэг, цол Албан тушаал
1 С.Цолмон Доктор, профессор Хамтын ажиллагаа эрхэлсэн дэд захирал
2 Г.Анхбаяр Доктор, дэд профессор Бакалаврын сургалтын албаны дарга
3 Н.Хишигт Доктор,дэд профессор Эрдэм шинжилгээ судалгааны төвийн эрхлэгч
4 Х.Сүглэгмаа Доктор, дэд профессор Магистр, Докторын сургалтын албаны дарга
5 Г.Шархүү Доктор, профессор Геофизик, одон орон судлалын тэнхимийн эрхлэгч
6 Д.Эрдэнэбаатар Доктор, профессор Археологийн тэнхимийн эрхлэгч
7 Г.Билгүүдэй Доктор, профессор Монгол хэл, соёл, сэтгүүл зүйн тэнхимийн эрхлэгч
8 Г.Цэрэнханд Доктор, профессор Биологийн тэнхимийн эрхлэгч
9 Б.Мөнхцэцэг Доктор Химийн тэнхимийн эрхлэгч
10 Д.Баярсайхан Химийн тэнхимийн эрхлэгч Түүхийн тэнхимийн эрхлэгч
11 П.Туяа Магистр Ерөнхий эрдмийн тэнхимийн эрхлэгч
12 Б.Дэнсмаа Магистр Физик, электроникийн тэнхимийн эрхлэгч
13 Н.Мөнхбат Магистр Хүмүүнлэгийн ухааны тэнхимийн эрхлэгч
14 Д.Ганцогт Магистр Маркетинг-Мониторинг хүний нөөцийн албаны мэргэжилтэн
15 Б.Энхбаатар Магистр Маркетинг-Мониторинг хүний нөөцийн албаны мэргэжилтэн
16 О.Туяа Санхүүгийн албаны дарга
17 Б.Оюунцэцэг Номын сангийн эрхлэгч
18 Л.Бат-Эрдэнэ Аж ахуйн албаны дарга
19 Ө.Саранцэцэг Доктор, дэд профессор Хятад хэлний салбарын эрхлэгч
20 Ц.Амгалан Магистр Япон хэлний салбарын эрхлэгч
21 Л.Хандармаа Магистр Солонгос хэлний салбарын эрхлэгч
22 Ц.Отгонжаргал Магистр Сургалтын албаны мэргэжилтэн
23 Н.Оюунгэрэл Сургалтын албаны мэргэжилтэн
24 О.Мөнхжаргал Магистр Сургалтын албаны мэргэжилтэн
25 С.Дэлгэр Магистр Сургалтын албаны мэргэжилтэн