Монгол хэл, уран зохиол, сэтгүүлзүйн тэнхим

171

Тэнхимийн үүсэл хөгжил: Тус сургуулийн Монгол хэл уран зохиол, сэтгүүлзүйн тэнхимийн үндэс суурь анх 1992 онд Технологийн дээд сургууль гэж байгуулагдахад Ази судлалын салбарын хөтөлбөрт хэл шинжлэл, уран зохиолын чиглэлийн хичээл тусгагдсанаар тус тэнхимийн үйл ажиллагаа эхэлсэн. Улмаар сургууль 1996 оны 07 дугаар сарын 26-ны өдрийн 259/А-184 тоот захирамжаар Улаанбаатарын Их Сургууль болж өргөжихөд, Хэл зохиолын факультет байгуулагдаж, гадаад хэлний чиглэлийн хөтөлбөрт хэл шинжлэл, уран зохиолын мэргэшсэн судлаачийг хавсран бэлтгэж байв. 2002 оны 01 сарын 02-ны өдрийн тушаалаар Хэл зохиолын факультетийн харьяанд Монгол хэл, уран зохиолын тэнхим байгуулагдаж, 2003 оны хичээлийн жилээс эхлэн тусгай хөтөлбөрөөр элсэлт авч, сургалт, судалгааны үйл ажиллагаа өргөжиж ирсэн байна. Тухайлбал 2003 оноос “Утга зохиол судлал, шүүмж”, 2005 оноос “Сэтгүүл зүй”, 2009 оноос “Монгол хэл-Эх бичиг судлал” хөтөлбөрөөр тус тус сургалтын үйл ажиллагаа эрхэлж ирсэн болно. 2003 оноос тус тэнхимийн эрхлэгчээр доктор (Ph.D), профессор Г.Билгүүдэй ажиллаж, сургалтын үйл ажиллагааг удирдлагаар ханган ажиллаж байсан бөгөөд 2017 оноос эхлэн доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Баттөр тэнхимийн эрхлэгчээр томилогдон ажиллаж байна.

Тэнхимийн эрхэм зорилго: Улаанбаатарын Их Сургуулийн Монгол хэл уран зохиол, сэтгүүлзүйн тэнхим нь холбогдох хөтөлбөрөөр сургалт эрхэлж, оюутан сурагчдад онолын мэдлэг эзэмшүүлж, дэлхийн жишиг, шаардлагыг хангасан, шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл, нийгмийн салбарт биеэ даан болон багаар ажиллах чадвартай, нийгмийн хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн, тухайн чиглэлээр тэргүүлэх зэргийн мэргэшсэн судлаач бэлтгэхэд анхааран ажиллана.

Хөтөлбөрт ажлууд: Улаанбаатарын Их сургуулийн Монгол хэл уран зохиол, сэтгүүлзүйн тэнхим нь оюутны сургалт, судалгааны ажлыг сайжруулах, мэргэшүүлэх зорилгоор их, дээд сургуулиудын оюутны дунд “Герасимовичийн семинар” эрдэм шинжилгээний хурал, Ж.Бямбаагийн нэрэмжит эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулах, хөтөлбөрийн онцлогтой уялдуулан уран зохиол, яруу найргийн дугуйлан ажиллуулах, мэргэжлийн бусад байгууллагатай хамтран яруу найргийн наадам зохион байгуулах, зэрэг уламжлалт үйл ажиллагаа зохион байгуулдаг. Аман зохиол, нутгийн аялгуу судлалын багш, оюутны хээрийн шинжилгээний ажлыг зохион байгуулж, эрдэм шинжилгээний тайланг хэлэлцүүлж, судалгаа шинжилгээний эх хэрэглэхүүнээр хангахад анхааран ажиллаж байна. Мөн 2005 оноос эхлэн “Хэл бичиг, утга соёл” мэргэжлийн эрдэм шинжилгээний бичгийг тогтмол эрхлэн, хэвлэлд бэлтгэж байна.

Хамт олны танилцуулга: Тус тэнхим нь 8 үндсэн багш, 4 зөвлөх профессор, 3 гэрээт багштайгаар, бакалавр, магистр, докторын шаталсан сургалтын үйл ажиллагааг эрхэлж байна. Монгол хэл уран зохиол, сэтгүүлзүйн тэнхимийн боловсон хүчин олон улсын болон дотоодын сургалт, эрдэм шинжилгээний тодорхой ажилд бие даан болон хамтран оролцож, олон улсын дадлага туршлагаас үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн, орчин үеийн чиг хандлагатай уялдуулан ажиллаж байгаа болно. Тэнхимийн үйл ажиллагаа нь танхимын сургалт, эрдэм шинжилгээний суурь болон хавсарга судалгаа, түүний үр дүнг хэвлүүлэн нийтийн хүртээл болгох, тодорхой чиглэлээр асуудал дэвшүүлсэн эрдэм шинжилгээний хурал, семинар зохион байгуулах зэрэг үндсэн хэлбэрээр хэрэгжиж байна. Гадаад харилцааны хувьд БНХАУ-ын Бээжингийн Төвийн Үндэстний Их Сургууль, Ланьжоугийн Баруун Хойтын Үндэстний Их Сургууль, Хөхнуурын Их Сургууль, Хөх хотын Их Сургууль, Хөх хотын Багшийн Их Сургууль, ОХУ-ын Санкт-Петербургийн Их Сургууль, Буриадын Их Сургууль, Японы Осакагийн Их Сургууль зэрэг сургууль, мөн холбогдох эрдэм шинжилгээний байгууллагуудтай сургалт болон судалгааны тодорхой төвшинд хамтран ажиллаж байна