Мэргэжлийн хөтөлбөрүүд

938
Индекс Мэргэжлийн нэр Сургалтын
хэлбэр
Сургалтын
хугацаа (жил)
1 D053101 Аналитик химич Өдөр 4
2 D023101 Англи хэлний орчуулга Өдөр 4
3 D022202 Археологи Өдөр 4
4 D022203 Археологи – Солонгос судлал Өдөр 4
5 D022203 Археологи – Хятад судлал Өдөр 4
6 D022203 Археологи – Япон судлал Өдөр 4
7 D051101 Байгаль орчны нөхөн сэргээлт Өдөр 4
8 D041301 Бизнесийн удирдлага Өдөр 4
9 D051101 Биологи Өдөр 4
10 D051101 Биологи байгаль орчны хяналтын үнэлгээ Өдөр 4
11 D053101 Биохими Өдөр 4
12 D053205 Геофизик Өдөр 4
13 D061301 Компьютерийн график дизайн Өдөр 4
14 D061301 Компьютерийн програм хангамж Өдөр 4
15 D061201 Компьютерийн сүлжээ Өдөр 4
16 D041303 Нийтийн удирдлага /Төрийн захиргааны/ Өдөр 4
17 D041301 Нягтлан бодох бүртгэл Өдөр 4
18 D023101 Солонгос хэлний орчуулга Өдөр 4
19 D031402 Социологи Өдөр 4
20 D053302 Стандартчиллын инженер Өдөр 4
21 D071401 Сэргээгдэх эрчим хүч Өдөр 4
22 D032101 Сэтгүүл зүй Өдөр 4
23 D022203 Түүх – Солонгос судлал Өдөр 4
24 D022203 Түүх – Хятад судлал Өдөр 4
25 D022203 Түүх – Япон судлал Өдөр 4
26 D021304 Түүх соёлын дурсгалт зүйлийн сэргээн засварлалт Өдөр 4
27 D022201 Түүх угсаатны зүй Өдөр 4
28 D022201 Түүх, аялал жуулчлал Өдөр 4
29 D031201 Улс төр судлал Өдөр 4
30 D023203 Утга зохиол судлал Өдөр 4
31 D071401 Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт Өдөр 4
32 D053302 Физик электроник Өдөр 4
33 D053101 Хими технологич Өдөр 4
34 D053101 Хүрээлэн буй орчны хими Өдөр 4
35 D073103 Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт Өдөр 4
36 D023201 Хэл, Уран зохиол Өдөр 4
37 D023101 Хятад хэлний орчуулга Өдөр 4
38 D041301 Чанарын менежмент Өдөр 4
39 D041301 Эдийн засаг Өдөр 4
40 D054102 Эдийн засгийн математик загварчлал Өдөр 4
41 D071401 Электрон системийн автоматжуулалт Өдөр 4
42 D053101 Эмийн химич Өдөр 4
43 D053101 Эрдэс, шинэ материалын хими Өдөр 4
44 D023101 Япон хэлний орчуулга Өдөр 4