Одон орон, Геофизикийн хүрээлэн Астропаркаас үзүүлж байна.

46