Сургалтын төлбөр

284
ХӨТӨЛБӨРҮҮД 1-Р КУРС 2-Р КУРС 3-Р КУРС
МАГИСТРАНТУР 1.643.400 төг 1.095.600 төг
ДОКТОРАНТУР 2.098.800 төг 2.098.800 төг 1.526.400 төг
ГАДААД МАГИСТРАНТУР 2.160$ 1.440$
ГАДААД ДОКТОРАНТУР 1.540$ 1.540$ 1.120$

 

СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨРИЙН ДАНС:

УЛААНБААТАР ХОТЫН БАНК: 260 903 3277