Сургалтын төлбөр

150
ХӨТӨЛБӨРҮҮД 1-Р КУРС 2-Р КУРС
МАГИСТРАНТУР 1.583.000 төг 1.000.000 төг
ДОКТОРАНТУР 3.000.000 төг 2.400.000 төг
ГАДААД МАГИСТРАНТУР 2.000$ 1.600$
ГАДААД ДОКТОРАНТУР 2.000$ 2.200$

 

СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨРИЙН ДАНС:

УЛААНБААТАР ХОТЫН БАНК: 260 903 3277