Сургалтын төлбөр

169
ХӨТӨЛБӨРҮҮД 1-Р КУРС 2-Р КУРС 3-Р КУРС 4-Р КУРС
БАКАЛАВР 2.108.500 төг 2.108.500 төг 2.108.500 төг 2.108.500 төг
МАГИСТРАНТУР 1.583.000 төг 1.000.000 төг
ДОКТОРАНТУР 2.000.000 төг 2.000.000 төг 1.400.000 төг
ГАДААД МАГИСТРАНТУР 2.000$ 1.600$
ГАДААД ДОКТОРАНТУР 2.000$ 2.000$ 200$

 

СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨРИЙН ДАНС: 

УЛААНБААТАР ХОТЫН БАНК: 260 903 3277