Сургалтын төлбөр

759
ХӨТӨЛБӨРҮҮД ТӨЛБӨР
1-Р КУРС 2.288.100 төг
2-Р КУРС 2.288.100 төг
3-Р КУРС 2.235.100 төг
4-Р КУРС 2.235.100 төг

 

1 кредитийн төлбөр  = 76270

СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨРИЙН ДАНС: 

УЛААНБААТАР ХОТЫН БАНК: 260 903 3277