Төрийн өмчит Улаанбаатарын Их сургуулийн Түүхийн тэнхмийн 4-р ангийн оюутан Г.Эрдэнэшагай “Монгол эрсийн гэзэг үс: Уламжлал ба шинэчлэл” сэдэвт илтгэлээрээ Их Засаг их сургуулийн оюутны эрдэм шинжилгээний хуралд тэргүүн байр эзэллээ. Удирдсан багш доктор Д.Баярсайхан.