Оюутны хөгжлийн зээл, буцалтгүй тусламж

62

Оюутан хүүгүй зээлээр суралцаад ажлын талбар дээр гараад төлөх нөхцөл бий боллоо. Өнгөрсөн хугацаанд 90 тэрбум төгрөгийн зээлийн эх үүсвэр байсан ч 5 тэрбумыг л арилжааны банкууд олгожээ. Энэ жил 35-37 мянган оюутан Боловсролын зээлийн сангаас зээл авна.

“ОЮУТНЫ ХӨГЖЛИЙН ЗЭЭЛ” нь

 • ХҮҮГҮЙ
 • БАРЬЦААГҮЙ
 • ХАМТРАН ЗЭЭЛДЭГЧГҮЙ
 • ЭРГЭН ТӨЛӨЛТ НЬ ОЮУТНЫ ИРЭЭДҮЙН ОРЛОГОД СУУРИЛНА
 • СУРЛАГЫН ЧАНАРТ ТУЛГУУРЛАНА
 • СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨРИЙН ДАРАМТГҮЙ
 • ШУУРХАЙ, ХҮРТЭЭМЖТЭЙ, ЧИРЭГДЭЛГҮЙ
 • АРИЛЖААНЫ БАНКААР ДАМЖИХГҮЙ болж байна.

“Оюутны хөгжлийн зээл”-ийн шинэчилсэн журам баталгаажих шатандаа явж байгаа бөгөөд цаашид зээлд хамрагдахыг хүссэн оюутнууд зээлийн шаардлагыг хангахуйц голч дүнтэй, ЭЕШ-ийн оноотой байхыг анхаарна уу. 

“Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын оюутан, суралцагчид оюутны хөгжлийн зээл олгох, эргэн төлүүлэх журам”-ыг хавсаргав.

ТӨРИЙН САНГИЙН БУЦАЛТГҮЙ ТУСЛАМЖ

Хэн хамрагдах вэ?

 1. Бүтэн өнчин суралцагч
 2. Хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагч (50% -с дээш хөдөлмөрийн чадвараа алдсан)
 3. Эцэг эх нь хоёулаа хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагч (70%)
 4. Хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан гишүүнтэй өрхийн нэг суралцагч

Ямар бичиг баримт бүрдүүлэх вэ?

 • Өргөдөл;
 • Төрсний гэрчилгээний хуулбар;
 • Эцэг эхийн асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч болон суралцагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар, хэрэв хөгжлийн бэрхшээлтэй тохиолдолд группын дэвтэрийн хуулбарууд;
 • Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар;
 • Боловсролын үнэлгээний төвийн батламж;
 • Сургуульд зохих журмын дагуу элссэнийг гэрчлэх эрхийн бичгийн хуулбар;
 • Үргэлжлүүлэн суралцагчдын дүнгийн тодорхойлолт;
 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй болохыг тогтоосон холбогдох байгуулагын тодорхойлолт;
 • Өрхийн нэг гишүүнийг хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан болохыг тогтоосон холбогдох байгуулагын тодорхойлолт;
 • Дээрх бичиг баримтыг нотлох харьяалах сум дүүргийн Засаг даргаас баталгаажуулсан албан ёсны бичиг баримт;

Жич: Суралцагч нь чөлөө авсан болон журамд заасан голч дүнгийн босгын шаардлага хангахгүй суралцсан тохиолдолд сургуулийн албан ёсны шийдвэр, саналыг үндэслэн гэрээг нь түдгэлзүүлж, санхүүжилтийг түр зогсооно.