Төрийн өмчит Улаанбаатарын Их сургууль дээр “Герасимовичийн семинар 2018” оюутны эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулагдана

63

Улаанбаатарын Их Сургуулиас жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг” Герасимовичийн семинар -2018 “ Их дээд сургуулиудын оюутны эрдэм шинжилгээний хурал 2018 оны 04-р сарын 12-ны өдрийн 14:00 цагт Улаанбаатарын их сургуулийн эрдмийн зөвлөлийн танхимд болох тул Их дээд сургуулийн эрдэмтэн багш нар, оюутнууд идэвхтэй оролцоно уу ?