2018-2019 оны хичээлийн жилийн магистрантурын элсэлтийн шалгалтын дүн

44

Жич: Мэргэжлийн шалгалт – 75
Англи хэлний шалгалт – 60 – аас дээш оноотой элсэгчийг тэнцсэнд тооцно.
Элсэлтийн шалгалттай холбоотой асууж тодруулах зүйл байвал Магистр, докторын сургалтын албаны 88031416 дугаарт холбогдоно уу.
МАГИСТР, ДОКТОРЫН СУРГАЛТЫН АЛБА
2018.09.14