Шилжилт хөдөлгөөн явагдаж байна.

116

2018-2019 оны хичээлийн жилийн нэгдүгээр улирлын шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл 2018 оны 08-р сарын 25 өдрөөс эхлэн явагдана.

Утас: 91992712 11458336

СУРГАЛТЫН АЛБА