Шилжилт хөдөлгөөн явагдаж байна.

70

2017-2018 оны хичээлийн жилийн хоёрдугаар улирлын шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл 2018 оны 01-р сарын 01 өдрөөс эхлэн явагдаж байна.

Утас: 91992712 11458336

СУРГАЛТЫН АЛБА