Элсэлтийн хөтөлбөр

755

Хэл, Уран зохиолын салбар /Босго оноо 480/

Хөтөлбөрийн нэр Мэргэжилийн нэр Суурь шалгалт
/70%/
Дагалдах шалгалт
/30%/
1 Утга зохиол судлал Утга зохиол судлал Монгол хэл
Англи хэл
Орос хэл
Монголын түүх
Нийгмийн тухай мэдлэг
Монгол хэл
Англи хэл
Орос хэл
2 Хэл, уран зохиол Хэл, уран зохиол
3 Сэтгүүл зүй Сэтгүүл зүй
4 Гадаад хэлний орчуулга Англи хэлний орчуулга
Солонгос хэлний орчуулга
Япон хэлний орчуулга
Хятад хэлний орчуулга

Нийгмийн ухааны салбар /Босго оноо 480/

Хөтөлбөрийн нэр Мэргэжилийн нэр Суурь шалгалт
/70%/
Дагалдах шалгалт
/30%/
5 Олон улс орон судлал Археологи-япон судлал Монголын түүх
Нийгмийн тухай мэдлэг
Монгол хэл
Англи хэл
Орос хэл
Газар зүй
Монголын түүх
Нийгмийн тухай мэдлэг
Математик
Монгол хэл
Англи хэл
Орос хэл
Газар зүй
Археологи-хятад судлал
Археологи-солонгос судлал
6 Археологи Археологи
7 Түүх соёлын дурсгалт зүйлсийн сэргээн засварлалт Түүх соёлын дурсгалт зүйлийн сэргээн засварлалт
8 Олон улс орон судлал Түүх-япон судлал
Түүх-хятад судлал
Түүх-солонгос судлал
9 Түүх Угсаатны зүй
Аялал жуулчлал
10 Улс төр судлал Улс төр судлал
11 Социологи Социологи /олон нийттэй харилцах ажилтан/
12 Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт
13 Нийтийн удирдлага Нийтийн удирдлага
/Төрийн захиргааны удирдлага/

Байгаль, технологийн салбар /Босго оноо 480/

Хөтөлбөрийн нэр Мэргэжилийн нэр Суурь шалгалт
/70%/
Дагалдах шалгалт
/30%/
14 Компьютерийн сүлжээ Сүлжээний аюулгүй байдал Математик
Газар зүй
Физик
Хими
Биологи
Монголын түүх
Нийгмийн тухай мэдлэг
Математик
Монгол хэл
Англи хэл
Орос хэл
Газар зүй
Хими
Биологи
Физик
Сүлжээний администратор
15 Электрон системийн автоматжуулалт Электрон системийн автоматжуулалт инженер
Стандартчиллын инженер
Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалтын инженер
16 Хэрэглээний физик Сэргээгдэх эрчим хүчний инженер
Физик электроникийн инженер
17 Биологи Биологи
Биологи-Палеонтологи
18 Байгаль орчныг хамгаалах технологи Байгаль орчны нөхөн сэргээлт
19 Хими Хими технологи
Органик бус хими
Эмийн хими
Хүрээлэн буй орчны хими
Эрдсийн шинэ материалын хими
20 Хэрэглээний математик Эдийн засгийн математик загварчлал
21 Компьютерийн ухаан Компьютерийн програм хангамж
Компьютерийн график дизайн
22 Бизнесийн удирдлага Бизнесийн удирдлага
Чанарын менежмент
23 Нягтлан бодох бүртгэл Нягтлан бодох бүртгэл
24 Эдийн засаг Эдийн засаг
25 Геофизик /Одон орон судлал/ Хүрээлэн буй орчны инженер
Геофизикийн инженер