Эрдмийн зөвлөл

66
Албан тушаал Овог нэр Эрдмийн зэрэг, цол
1 Эрдмийн Зөвлөлийн дарга: С.Байгалсайхан УБИС-ийн ректор ( доктор Sc.D, профессор )
2 Нарийн бичгийн дарга: С.Цолмон УБИС-ийн проректор ( Доктор Ph.D, профессор)
3 Б.Энхтүвшин ШУА-ийн ерөнхийлөгч ( Доктор (Sc.D)академич)
4 Д.Рэгдэл ШУА-ийн тэргүүн дэд ерөнхийлөгч ( Доктор (Sc.D) академич)
5 Т.Галбаатар ШУА-ийн Ерөнхий эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга (Доктор (Sc.D) академи)
6 Д.Баатар ШУА-ийн ЕбСБ-ийн хүрээлэн ( Доктор (Sc.D) академич)
7 Ц.Баатар ШУА-ийн ФТХ-ийн секторын эрхлэгч ( Доктор (Sc.D) академич)
8 Л.Болд ШУА-ийн Хэл Зохиолын хүрээлэнгийн захирал ( Доктор (Sc.D) академич)
9 Т.Ган-Эрдэнэ ШУА-ийн Хими, Хими технологийн хүрээлэнгийн захирал(Доктор (Sc.D) академич)
10 Х.Намсрай ШУА-ийн ФТХ-ийн салбарын эрхлэгч ( Доктор (Sc.D) академич)
11 Г.Чулуунбаатар ШУА-ийн ФСЭХ-ийн захирал ( Доктор (Sc.D) академич)
12 Я.Адъяа ШУА-ийн ЕбСБ-ийн захирал ( Доктор (Sc.D) дэд профессор)
13 Х.Цогтбаатар ШУА-ийн Палеонтологи, геологийн хүрээлэнгийн захирал ( Доктор (Sc.D))
14 С.Чулуун ШУА-ийн Түүх, Археологийн хүрээлэнгийн захирал ( Доктор (Ph.D) профессор)
15 С.Дэмбэрэл ШУА-ийн Одон орон, геофизикийн хүрээлэнгийн захирал ( Доктор (Ph.D)профессор)
16 Э.Ганболд УБИС-ийн зөвлөх багш ( Доктор (Sc.D) профессор)