Эрдэм шинжилгээний байгууллага, эрдэмтдийн анхааралд

81

ШУА-ийн салбарын бага чуулганы гишүүнийг сонгох шинжлэх ухааны салбар, чиглэл, тоог зарлаж байна.

Шинжлэх ухааны салбар, чиглэл

Тоо

Нэг. Нийгмийн ухааны салбарын бага чуулган
1. Уран зохиол 1
2. Олон улс судлал 1
3. Ёс зүй 1
4. Урлаг судлал 1
5: Шашин судлал 1
6. Эдийн засаг 1
7. Археологи 1
8. Түүх 1
9. Төрийн захиргаа, нийтийн удирдлага 1
10. Социологи, сэтгэл зүй 1
11. Боловсрол судлал 1
12. Хууль 1
Хоёр. Физик, математик, химийн салбарын бага чуулган
1. Физик 4
2. Хими 4
3. Математик 1
4. Информатик 2
5. Одон орон 1
Гурав. Биологийн салбарын бага чуулган
1. Биологи 1
2. Экологи, байгаль хамгаалал 2
3. Биотехнологи 2
4. Иммунологи 1
5. Генетик 1
Дөрөв. Геологи, газарзүйн салбарын бага чуулган
1. Хүрээлэн буй орчин, геоэкологи 2
2. Нийгэм эдийн засгийн газарзүй 1
3. Гамшиг судлал 1
4. Цаг уур 1
5. Палеонтологи 1
Тав. Техник технологийн салбарын бага чуулган
1. Хөнгөн хүнсний технологи 2
2. Усны технологи, инженер 1
3. Зам тээвэр 2
4. Уул уурхай 2
6. Барилга, хот байгуулалт 2
7. Эрчим хүч 2

 

Нэр дэвшигчдийн материал (анкет, бүтээлийн жагсаалт, эрдмийн зөвлөлийн шийдвэр)-ыг 2017 оны 3 дугаар сарын 6-ны өдрийн 17.00 цаг хүртэл ШУА-ийн Тэргүүлэгчдийн газарт хүлээн авна.  ШУА-ийн Бага чуулганы дүрэм (2010 он)-ийг ШУА-ийн цахим хуудас (www.mas.ac.mn)-наас үзэж танилцана уу.

Харилцах утас: 261993, 266557

ШИНЖЛЭХ УХААНЫ АКАДЕМИЙН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ГАЗАР