Эрхэм зорилго, алсын хараа, уриа, үнэт зүйлс

194

 

Эрхэм зорилго: Улаанбаатарын Их Сургуулийн эрдэмтэн багш нарын нөөц бололцоо, сургалтын материаллаг баазад түшиглэн шинжлэх ухаан үйлдвэрлэл, нийгмийн бүхий л салбарт бие даан ажиллах чадвартай, хувь хүний хөгжил, харилцааны өндөр соёлтой мэргэжлийн боловсон хүчнийг өөрийн болон өндөр хөгжилтэй орнуудын жишигт нийцүүлэн бэлтгэх, сургалт – судалгаа – үйлдвэрлэлийн цогц бодлого бүхий сургуулийн үйл ажиллагааг тасралтгүй хөгжүүлэхэд оршино.

Алсын хараа: Өрсөлдөх чадвараа байнга дээшлүүлж, сургалт судалгаа үйлдвэрлэлийг хослуулсан үндэсний хэмжээний шилдэг их сургууль болно.

Уриа: Эрдмийн түүчээ – хөгжлийн үндэс

Үнэт зүйлс:
~ Академик эрх чөлөө
~ Хууль ёс, оюун ухаан
~ Уламжлал ба шинэчлэл
~ Тогтвортой хөгжил
~ Чадварлаг мэргэжилтэн
~ Манлайлал