Японд суралцах мэдээллийн яармаг зохион байгуулагдана

56