Дотоодын тэтгэлэгт хөтөлбөр

750
ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН НЭРЭМЖИТ ТЭТГЭЛЭГ ЗОРИГ САНГИЙН ТЭТГЭЛЭГ ЕРӨНХИЙ САЙДЫН НЭРЭМЖИТ ТЭТГЭЛЭГ
Жил бүр 30 хүртэлх суралцагчид сар бүр 100,000 төгрөгийн тэтгэлэг олгодог. Жил бүрийн 6-р сарын 15-ны дотор бүртгүүлдэг. Олон улсын байгууллага, гаднын томоохон компаниудтай хамтран жил бүр тэтгэлэгт хөтөлбөр зарладаг. Жил бүр 50 хүртэлх суралцагчид сар бүр 80,000 төгрөгийн тэтгэлэг олгодог. Жил бүрийн 6-р сарын 15-ны дотор бүртгүүлдэг.
 

Дэлгэрэнгүй

 

Дэлгэрэнгүй

 

Дэлгэрэнгүй

 

ГОЛОМТ БАНКНЫ ТЭТГЭЛЭГ ХААН БАНКНЫ ТЭТГЭЛЭГ ОЮУ ТОЛГОЙ ТЭТГЭЛЭГ
Жил бүр 100 оюутанд тэтгэлэг олгодог. 9-р сард зарлаад 11-р сард дүнгээ гаргадаг. Ерөнхий боловсролын төгсөх ангийн сурагчид хамрагддаг. 3-р сарын дундуур орон даяар нээлттэй зарлагддаг бөгөөд ХААН банкны салбар дээр материалаа хүлээлгэж өгдөг. Уул уурхай, барилга, инженер, геологи, хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, байгаль орчны чиглэлээр суралцаж буй 2, 3, 4-р дамжааны оюутнууд тэтгэлэгт хамрагдана. Жил бүрийн 9-р сард зарладаг.
 

Дэлгэрэнгүй

 

Дэлгэрэнгүй

 

Дэлгэрэнгүй