Өвөрмонголын Химийн ажил мэргэжлийн дээд сургуультай хамтын ажиллагааны гэрээ байгууллаа.

105

      БНХАУ-ын Өвөрмонголын Химийн ажил мэргэжлийн дээд сургуультай хими, биологи, менежмент, хэл соёл, түүх аялал жуулчлалын салбарын ангийн бакалаврын оюутан солилцоо, мөн хамтарсан төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэх, УБИС-ийн магистр докторт оюутан суралцуулах талаар хамтын ажиллагааны гэрээнд гарын үсэг зурлаа.