2017- 2018 оны хичээлийн жилийн нэмэлт элсэлт авч байна.

88

Төрийн өмчит Улаанбаатарын Их Сургууль 2,3,4-р курстээ нэмэлт элсэлт авч байна, хувийн их дээд сургуулиудаас шилжин ирж суралцах боломжийг бид олгож байна.
Утас: 96757253 91992712 99132712 88081245