2018- 2019 оны хичээлийн жилийн нэмэлт элсэлт авч байна.

421

Төрийн өмчит Улаанбаатарын Их Сургууль 2,3,4-р курстээ нэмэлт элсэлт авч байна, хувийн их дээд сургуулиудаас шилжин ирж суралцах боломжийг бид олгож байна.
Утас: 11-458336, 11-458331, 99132712