Эрдмийн Зөвлөл

Эрдмийн Зөвлөлийн дарга: С.Байгалсайхан  УБИС-ийн ректор ( доктор Sc.D, профессор )

Нарийн бичгийн дарга:        С.Цолмон  УБИС-ийн проректор ( Доктор Ph.D, профессор)

      Б.Энхтүвшин  ШУА-ийн ерөнхийлөгч ( Доктор (Sc.D)академич)

      Д.Рэгдэл  ШУА-ийн тэргүүн дэд ерөнхийлөгч ( Доктор (Sc.D) академич)

      Т.Галбаатар ШУА-ийн Ерөнхий эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга (Доктор (Sc.D) академи)

      Д.Баатар  ШУА-ийн ЕбСБ-ийн  хүрээлэн ( Доктор (Sc.D) академич)

      Ц.Баатар  ШУА-ийн ФТХ-ийн секторын эрхлэгч ( Доктор (Sc.D) академич)

      Л.Болд  ШУА-ийн  Хэл Зохиолын хүрээлэнгийн захирал ( Доктор (Sc.D) академич)

      Т.Ган-Эрдэнэ  ШУА-ийн  Хими, Хими технологийн хүрээлэнгийн захирал(Доктор (Sc.D) академич)

      Х.Намсрай  ШУА-ийн ФТХ-ийн  салбарын эрхлэгч ( Доктор (Sc.D) академич)

      Г.Чулуунбаатар  ШУА-ийн ФСЭХ-ийн захирал ( Доктор (Sc.D) академич)

      Я.Адъяа  ШУА-ийн ЕбСБ-ийн  захирал ( Доктор (Sc.D) дэд профессор)                 

      Х.Цогтбаатар  ШУА-ийн Палеонтологи, геологийн хүрээлэнгийн захирал ( Доктор (Sc.D))

      С.Чулуун  ШУА-ийн  Түүх, Археологийн хүрээлэнгийн захирал ( Доктор (Ph.D) профессор)

      С.Дэмбэрэл  ШУА-ийн Одон орон, геофизикийн хүрээлэнгийн захирал ( Доктор (Ph.D)профессор)

      Э.Ганболд  УБИС-ийн зөвлөх  багш ( Доктор (Sc.D) профессор)

      О.Цэвэгдорж  УБИС-ийн  зөвлөх багш ( Доктор (Ph.D) профессор)

      Д.Цэдэв  УБИС-ийн зөвлөх  багш (Доктор (Sc.D) профессор)

      Ж.Оюун  УБИС-ийн зөвлөх  багш ( Доктор (Sc.D))

      Ч.Дагвадорж  УБИС-ийн  зөвлөх багш ( Доктор Ph.D, профессор)

      Ү.Бадам  УБИС-ийн  зөвлөх багш ( Доктор (Ph.D) профессор)  

      Ч.Дэчинпунцаг ( Доктор Ph.D, профессор)

      Ц.Эрдэнэбат  УБИС-ийн зөвлөх  багш ( Доктор Ph.D, профессор)

       Г.Шархүү  УБИС-ийн зөвлөх  багш ( Доктор Ph.D, профессор)

      Н.Хишигт  УБИС-ийн Эрдэм шинжилгээний төвийн эрхлэгч ( Доктор (Ph.D) Дэд профессор)

      Г.Анхбаяр  УБИС-ийн  Сургалтын албаны дарга (Ph.D, дэд профессор)

      Х.Сүглэгмаа УБИС-ийн ДМСА-ны дарга (Ph.D, дэд профессор)

      Д.Эрдэнэбаатар  УБИС-ийн Археологийн тэнхмийн эрхлэгч ( Доктор Ph.D, профессор)

      Г.Билгүүдэй  УБИС-ийн Монгол хэл, утга соёлын тэнхмийн эрхлэгч ( Доктор Ph.D,профессор)

      Г.Цэрэнханд УБИС-ийн Биологийн тэнхмийн эрхлэгч (Ph.D, дэд профессор)

      Б.Мөнхцэцэг УБИС-ийн Химийн тэнхмийн эрхлэгч (Доктор)

      Д.Баярсайхан  УБИС-ийн Түүхийн тэнхмийн эрхлэгч ( Доктор (Ph.D))

      Ө.Саранцэцэг  УБИС-ийн Хятад хэлний салбарын эрхлэгч (