УЛААНБААТАРЫН ИХ СУРГУУЛЬД УРИЛГААР АЖИЛЛАЖ БАЙСАН ПРОФЕССОР, БАГШ, ЭРДЭМТЭД

Д/д

Овог нэр

Иргэний харьяалал, уригдаж ирсэн байгууллага

Мэргэжлийн чиглэл

Гэрээний хугацаа

БНХАУ - PRC

1

Zhang Jinmei

БНХАУ-ын Элчин Сайдын Яам, БШУЯ-ны хамтын хэлэлцээрийн гэрээний хүрээнд

Хятад хэлний багш, Ph.D

2004-2006

2

Zhang Lijun

БНХАУ-ын Элчин Сайдын Яам, БШУЯ-ны хамтын хэлэлцээрийн гэрээний хүрээнд

Хятад хэлний багш, Ph.D

2006-2008

3

Ren Zhongui

БНХАУ-ын Хятад хэлийг түгээн дэлгэрүүлэх байгууллага HANBAN Монгол улсын БСШУЯ хоорондын хамтын ажиллагааны гэрээгээр

Хятад хэлний сайн дурын багш

2008-2010

4

Li Dan

БНХАУ-ын Хятад хэлийг түгээн дэлгэрүүлэх байгууллага HANBAN Монгол улсын БСШУЯ хоорондын хамтын ажиллагааны гэрээгээр

Хятад хэлний сайн дурын багш

2009-2011

5

Cui XiuZhong

БНХАУ-ын Элчин Сайдын Яам, БШУЯ-ны хамтын хэлэлцээрийн гэрээний хүрээнд

Хятад хэлний мэргэжилтэн багш

2009-2011

6

 

SHENG MIN

БНХАУ-ын Хятад хэлийг түгээн дэлгэрүүлэх байгууллага HANBAN Монгол улсын БСШУЯ хоорондын хамтын ажиллагааны гэрээгээр

Хятад хэлний мэргэжилтэн багш

 

2011-2014

7

Zhang YuanYuan

БНХАУ-ын Хятад хэлийг түгээн дэлгэрүүлэх байгууллага HANBAN Монгол улсын БСШУЯ хоорондын хамтын ажиллагааны гэрээгээр

Хятад хэлний сайн дурын багш

 

2010-2013

8

Dong Meisi

БНХАУ-ын Хятад хэлийг түгээн дэлгэрүүлэх байгууллага HANBAN Монгол улсын БСШУЯ хоорондын хамтын ажиллагааны гэрээгээр

Хятад хэлний сайн дурын багш

2011-2014

9

Zhang Hongue

БНХАУ-ын Хятад хэлийг түгээн дэлгэрүүлэх байгууллага HANBAN Монгол улсын БСШУЯ хоорондын хамтын ажиллагааны гэрээгээр

Хятад хэлний сайн дурын багш

2013-2014

Япон Улс - Japan

1

Susumu

 Япон улс

Япон хэлний мэргэжилтэн багш

2000-2005

2

Miyazawa Toshiko

 Япон улс

Япон хэлний мэргэжилтэн багш

2004-2005

3

Akemi Tokuda

Япон улсын JSV /Japanese Silver Volunteers/ байгууллага, УБИС хоорондын хамтын ажиллагаанаа гэрээгээр

Япон хэлний мэргэжилтэн багш

2005-2006

4

Kazuo Haga

Япон улсын JSV /Japanese Silver Volunteers/ байгууллага, УБИС хоорондын хамтын ажиллагаанаа гэрээгээр

Япон хэлний мэргэжилтэн багш

2006-2007

5

Aso Midori

Япон улсын JSV /Japanese Silver Volunteers/ байгууллага, УБИС хоорондын хамтын ажиллагаанаа гэрээгээр

Япон хэлний мэргэжилтэн багш

2007-2008

6

Tokuhisa Masayuki

Япон улсын JSV /Japanese Silver Volunteers/ байгууллага, УБИС хоорондын хамтын ажиллагаанаа гэрээгээр

Япон хэлний мэргэжилтэн багш

2007-2011

7

Tomoya Yoshizawa

 Япон улс

Япон хэлний мэргэжилтэн багш

2008-2009

8

Yamada Yasuo

 Япон улс

Япон хэлний мэргэжилтэн багш

2009-2010  

БНСУ - PRK

1

Park Yunjeong

 БНСУ

Койка ОУ-ын байгууллага-УБИС-ын хамтын ажиллагааны гэрээгээр Солонгос хэлний сайн дурын багш

2005-2007

2

Kim Hae Jung

 БНСУ

Койка ОУ-ын байгууллага-УБИС-ын хамтын ажиллагааны гэрээгээр Солонгос хэлний сайн дурын багш

2005-2007

3

Shin Eun Ae

 БНСУ

Койка ОУ-ын байгууллага-УБИС-ын хамтын ажиллагааны гэрээгээр Солонгос хэлний сайн дурын багш

2007-2008

4

Жөн Ин Ён

 БНСУ

Солонгос хэлний багш

2005-2011

5

Oh Jieun

 БНСУ

Койка ОУ-ын байгууллага-УБИС-ын хамтын ажиллагааны гэрээгээр Солонгос хэлний сайн дурын багш

2009-2011

6

Hyun Jung Hwa

 БНСУ

Солонгос хэлний багш

2009-2011

7

Хуан Ян Хый

 БНСУ

Койка ОУ-ын байгууллага-УБИС-ын хамтын ажиллагааны гэрээгээр Солонгос хэлний сайн дурын багш

2013-2015

 

2015-02-05