Физик электроникийн тэнхим

Тэнхимийн үүсэл хөгжил. Улаанбаатарын Их Сургуулийг Технологиéí ñóðãóóëü áàéõ ¿åýñ Ôèçèê ýëåòðîíèêèéí ÷èãëýëýýð ãðóïïýýð äàãíàí ñóðãàæ ýõýëñýí. 2000 оноос Ôизик Электроникèéí àíãèéг íýýæ æèë á¿ð 40 îð÷èì îþóòàí ýëñ¿¿ëэн, ñóðãàæ ýõýëñýí ба 2004 îíîîñ Êомпьютер Òехник Õангамж, Ñүлжээний àíãèéã íýýæ æèë á¿ð 60 îð÷èì îþóòíûã ýëñ¿¿ëýí сургаж, тýíõèìèéí àíõíû ýðõëýã÷¿¿äýýð ×.Äý÷èíïóíöàã, Ö.Ýíõ-Àìãàëàí áàãø íàð àæèëëàæ áàéñàí áºãººä 2007 îíîîñ ýõëýí îäîîã õ¿ðòýë  äîêòîð /Ph.D/ проф ×.Äý÷èíïóíöàã ажиллаж байна.

Тус тэнхим нь бакалавр, магистрын сургалт, МУ-ын ШУА-ийн Физик Технологийн хүрээлэнтэй хамтран судалгаа шинжилгээний ажил эрхлэн явуулдаг бөгөөд ФЭ, КТХС, ÊÒÕ, ÐÀÔ мэргэжлээр тус тус мэргэжилтэн бэлтгэн төгсгөж байна.

Тэнхимийн эрхэм зорилго. ФЭ тэнхимийн эрдэмтэн багш нарын хүч бололцоо тэнхимийн номын фонд, лаборатортоо түшиглэн МУ-ын ШУА-ийн эрдэмтэн багш нарын оюуны чадамж, эрдэм шинжилгээний лабораториудын хүч чадлыг ашиглан шинжлэх ухаанч сэтгэлгээ өөрийгөө хөгжүүлэх чадвар, харилцааны өндөр соёлтой, шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл, нийгмийн салбарт бие даан ажиллах мэдлэг чадвартай, судлаач мэргэжилтэнг хувь хүний авьяас сонирхол, нийгмийн хэрэглээ, дэлхийн хөгжилтэй орнуудын хандлагад нийлүүлэн бэлтгэх, тэдний мэргэжил, мэдлэгийг байнга дээшлүүлэх таатай орчинг бүрдүүлэхэд оршино. Багш, судлаачийн болон оюутны хөгжлийг бүрэн хангах, тэдний мэдлэгээ хөгжүүлэх, суралцах, хөдөлмөрлөх, бүтээх олон боломжийг бүрдүүлж, судалгааны лаборатори, материаллаг баазыг олон улсын хэрэгцээ шаардлагыг хангахуйцаар өргөжүүлэн орчин үеийн боловсролыг төгсөгчдөд эзэмшүүлж, тэднийг бүтээлч, хөдөлмөрч, нийгмийн идэвхитэй  зүтгэлтэн, эх оронч сэтгэлгээтэй болгох мөн сургуулийн сургалт судалгааны ажлыг гадаадын тэргүүний хөгжилтэй орон болон олон улсын байгууллагын тусламж, хамтын ажиллагаанд түшиглэн хөгжүүлж, тэдгээр улс оронтой оюутан, багш, эрдэмтэд болон сургалтын хөтөлбөрийн солилцоонд идэхитэй оролцуулах зорилготой ажиллаж байна.

Хөтөлбөрт ажлууд: Тус тэнхимээс жил бүр Монгол улсын их, дээд сургуулиудын дунд зохион байгуулагддаг Электроникийн олимпиадад, ABU-ROBOCON/2008 оноос хойш тасралтгүй/, Компьютерийн сүлжээний мэргэжлийн олимпиадад/2014 оноос/, Сумо робот, Автомат роботын тэмцээнүүд болон сургууль, тэнхимийн  нэрэмжит оюутны эрдэм шинжилгээний бага хуралд жил бүр амжилттай оролцож, зохион байгуулж ирсэн.

Түүнчлэн жил бүр Монгол улсын томоохон үйлдвэрүүд болох Уулын баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэр, Эрдэнэтийн зэсийн үйлдвэр, Эрдэнэт хивсний үйлдвэр, Дарханы Төмөрлөгийн үйлдвэр,  Дулааны цахилгаан станц, Хөтөлийн цемент, шохойн нойтон ба хуурай аргын үйлдвэр, Зүүн хараагийн Спирт бал бурамын үйлдвэр, Вагон депогийн засвар, үйлчилгээний төвүүдээр танилцах дадлага хийж, мэргэжлийн лаборатори, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, хэрэгцээтэй мэргэжлийн ажлын байртай танилцах ажлыг тогтмол хийж гүйцэтгэдэг.

Хамт олны танилцуулга. Тус тэнхимийн мэргэжлийн болон мэргэшүүлэх хичээлүүдийг Ц.Баатар (Sc.D,проф.), Ч.Дэчинпунцаг (Ph.D, проф.), Х.Намсрай (Sc.D, проф.), Л.Дорж (Ph.D, проф), Т.Сосорбарам (Sc.D, проф.), Ж.Оюун (Sc.D проф.), Г.Шархүү (Ph.D проф.), зэрэг эрдмийн зэрэг цолтой багш нар хичээл заадаг бөгөөд мөн магистр А.Энхтүвшин, Б.Наранбат, Б.Зандан, Ц.Энхбаяр, Д.Бямбадорж, Б.Дэнсмаа, Г.Наранцэцэг, Б.Шүрэнхүү, Л.Бямбажаргал, Ж.Лут, Ш.Дашпүрэв, Л.Алтанчимэг, Э.Наранмандах, С.Ууганбаатар нарын багш нар хичээл зааж, ажиллаж байна.

 

Багшийн нэр, албан тушаалын зэрэглэл

Судалгааны ажлын чиглэл

Холбоо барих

Бүтээлийн жагсаалт

 Тэнхимийн эрхлэгч Ч.Дэчинпунцаг

                                (Ph.D) проф

Физик электрон автомажуулалт

dechinpuntsagch@usu.edu.mn

 

дэлгэрэнгүй

Л.Дорж

(Ph.D) проф

багш

Электрон холбооны систем

dorjl@usu.edu.mn

 

дэлгэрэнгүй

Т.Сосорбарам

Sc.D.проф/

Багш

Стандартчлал менежмент

 

дэлгэрэнгүй

Ц.Энхбаяр

                  /докторант/,багш

Боловсролын удирдлага дохионы загварчлал

enkhbayarts@usu.edu.mn

 

дэлгэрэнгүй

 Г.Наранцэцэг

/ докторант/, багш

Эрчим хүчний тооцоо загварчлал, электрон систем компьютерийн сүлжээ

narantsetsegg@usu.edu.mn

 

дэлгэрэнгүй

 Б.Дэнсмаа

 /докторант/, багш

Гурван  хэмжээст дэлгэц, 3D image processing, integral image

densmaab@usu.edu.mn

 

дэлгэрэнгүй

Д.Бямбадорж

/докторант/ багш

Сүлжээний аюулгүй байдал, Электроник автомажуулалт

byambadorjd@usu.edu.mn

 

дэлгэрэнгүй

Л.Бямбажаргал /докторант/ багш

Гео-Радиолакатор , Робот техник

byambajargall@usu.edu.mn

byambaagggg@gmail

дэлгэрэнгүй

 Ш.Дашпүрэв

/магистр/,  багш

Ус мөсний  ОҮТЦ-ийн судалгаа

dashpurev@num.edu.mn

 

дэлгэрэнгүй

 А.Энхтүвшин

 /магистр/, багш

Физикийн туршилтын автомажуулалт – Электрон систем зохион бүтээх, үйлдвэрлэх

enkhtuvshina@yahoo.com

 

дэлгэрэнгүй

 Б.Зандан

 /магистр/,  багш

Симуляц загварчлал

 

дэлгэрэнгүй

Ж.Лут

/магистр/, багш

Үйлдвэрлэлийн автомажуулалт е-системийн автомажуулалт

lutj@usu.edu.mn

 

дэлгэрэнгүй

Б.Шүрэнхүү

/магистр/, багш

 

B_shurenhuu@yahoo.com

 

дэлгэрэнгүй

С.Ууганбаатар

/магистр/, лаборант

Цахим сургалтын систем,  ухаалаг тоног төхөөрөмж

uuganbaatars@usu.edu.mn

 

дэлгэрэнгүй

Л.Алтанчимэг

/докторант/, лаборант

Электрон сургалтын хэрэглэгдэхүүн

altanchimegl@usu.edu.mn

 

дэлгэрэнгүй

Э.Наранмандах

/магистр/, лаборант

Радио-Физикийн лабораторын ажлыг загварчлах туршилт

naranmandakhe@usu.edu.mn

 

дэлгэрэнгүй

 

 

 

2015-03-04