Projects

73

Улаанбаатарын Их сургуулиас
2015-2017 онд хамтран хэрэгжүүлэх төслийн ажлууд 

Төслийн нэр Гүйцэтгэгч байгууллагууд Гэрээний хугацаа
1 “Монгол ээзгий”

УБИС БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Багшийн ИС-ийн Химийн дээд сургууль

2015
2 “Улаанбаатар хотын бохир усны шинжилгээ, бохир ус цэвэршүүлэх химийн судалгаа” УБИС БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Багшийн ИС-ийн Хими,хүрээлэн буй орчин судлалын сургууль 2015
3  “Нүүдлийн мал аж ахуйн бэлчээр ашиглалтыг оновчтой болгох үйл ажиллагааны математик загвар”  УБИС БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Багшийн Их Сургууль 2016
4 “Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрийн газар зохион байгуулалтыг оновчлох үйл ажиллагааны математик загвар” Монгол улсын УбИС БНХАУ-ын ӨМӨЗО ны Багшийн Их сургууль 2016
5 “Монгол туургатны нэн шинэ үеийн уран зохиолын харьцуулсан судалгаа” УБИС БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Багшийн ИС-ийн Монгол судлалын дээд сургууль 2016
6 “Монгол туургатны зан үйлийн харьцуулсан судалгаа” УБИС БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Багшийн ИС-ийн Монгол судлалын дээд сургуул 2017
7 Монголчуудын түүх, соёлын өв” УБИС БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Багшийн ИС-ийн Түүх соёлын дээд сургууль 2017
8 “Археологийн малтлага хамтарсан судалгаа” УБИС БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Багшийн ИС-ийн Түүх соёлын дээд сургууль 2017
9 “Мэдээлэл,
сургалт- судалгааны төв байгуулах”
УБИС БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Багшийн Их сургууль 2017
10 “Сэргээгдэх эрчим хүч ашигласан гэрэлтүүлгийн систем” УБИС БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Багшийн Их Сургуулийн Электроник Соронзонгийн сургууль 2017
11 “Монгол орны хүнсний болон эмийн жимс жимсгэнт ургамлын жимс, үрийн судалгаа” УБИС БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Багшийн ИС-ийн Биологийн дээд сургууль 2017
12 “Монгол туургатны аман зохиолын харьцуулсан судалгаа” УБИС БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Багшийн ИС-ийн Монгол судлалын дээд сургууль 2017
13 “Монгол оюутанд зориулсан хятад хэлний сурах бичиг зохиох” Монгол улсын УбИС БНХАУ-ын ӨМӨЗО ны Багшийн Их сургууль 2017