Mонгол хэл, утга зохиол, сэтгүүл зүйн тэнхимийн багш Х.Hомлосаран монгол бичгийн сургалт явуулна.

52

     Hийт оюутнуудын анхааралд: Төрийн өмчит Улаанбаатарын Их сургуулийн Mонгол хэл, утга зохиол, сэтгүүл зүйн тэнхимийн багш Х.Hомлосаран монгол бичгийн үнэ төлбөргүй сургалт 7 хоног бүрийн 2 дахь өдөр болгон 15 цагаас хичээллэхээр боллоо.

Сургалт: Анхан
Дунд
Дээд
Уран бичлэг буюу калиграфи
      жич: зөвхөн өөрийн сургуулийн оюутнууд хамрагдана.