Магистр, докторын сургалтын дүрэм журам

"Улаанбаатарын Их сургуулийн магистр, докторын сургалт эрхлэхэд баримтлах журам" 2016 оны 02 дугаар сарын 22-ний өдрийн Захиргааны зөвлөлийн хурлаар батлагдсан билээ. Журмыг эндээс үзнэ үү.мэдээлэл ороогүй байна.

2015-01-30