Магистр, докторын сургалтын төлбөр

Суралцагч

Мөнгөн дүн

Сургалтын нийт хугацаа

1

Магистрантур

2.306.411

1.5 жилийн нийт төлбөр

2

Докторантур

4.383.225

2.5 жилийн нийт төлбөр

3

Гадаад магистрантур

3220 $

1.5 жилийн нийт төлбөр

4

Гадаад докторантур

3450 $

2.5 жилийн нийт төлбөр

 Тайлбар:

  • II курсын магистрант, докторантууд 2013-2014 оны хичээлийн жилдээ сургалтын төлбөрийн 50%-ийг төлөөгүй бол 2014-2015 оны хичээлийн жилийн төлбөрөөр тооцож төлнө.
  • 2014-2015 оны хичээлийн жилд элсэн орсон магистрант, докторантууд 2015 оны 6-р сарын 1-ээс өмнө сургалтын нийт төлбөрийн 50 %-ийг төлөөгүй тохиолдолд ирэх хичээлийн жилийн сургалтын төлбөрийн хэмжээгээр тооцож төлөхийг анхаарна уу!

 

2015-01-30