Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын 11,12-р ангийн сурагчдын дунд олимпиад зохион явууллаа.

Улаанбаатарын Их сургууль Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын 11,12-р ангийн сурагчдын дунд   “Түүх-нийгмийн ухаан”, “Хими”, “Монгол хэл, бичиг”-ийн нээлттэй олимпиадыг амжилттай зохион явууллаа.

2016-04-22