Улаанбаатарын Их сургуулийн багш нар Мөрөн хотод сургалт семинар зохион байгууллаа

 

Төрийн өмчит Улаанбаатарын Их сургуулийн Биологийн тэнхимийн  эрхлэгч доктор (Ph.D), дэд профессор Г.Цэрэнханд, Түүхийн тэнхимийн эрхлэгч Доктор (Ph.D) Д.Баярсайхан нар Мөрөн хотын "LKHA" телевизд ярилцлага өглөө.

 

 

2016-11-16