Улаанбаатарын Их Сургууль дээр жил бүр зохион байгуулагддаг Эрдэм шинжилгээний хурлууд

Огноо

Хурлын сэдэв

/хамрах хүрээ/

Зохион байгуулагч алба нэгж, тэнхим

А. Үндэсний хэмжээний эрдэм шинжилгээний бага хурал

1

1 сар

“Усны чанар” /30 гаран илтгэгч/

Химийн тэнхим, Химийн хүрээлэн

2

4 сар

Нэрт эрдэмтэн “Герасимовичийн семинар” /25-30 илтгэгч/

Монгол хэл уран зохиолын тэнхим, ШУА-ийн утга зохиолын хүрээлэн

3

3-р  сар

Нэрт эрдэмтэн “Бямбаагийн нэрэмжит” ЭШ бага хурал /20-25илтгэгч/

Монгол хэл уран зохиолын тэнхим, Бямбаагийн гэр бүл

4

5-р сар

Шинжлэх ухааны гавъяат зүтгэлтэн “Д.Баярын нэрэмжит” ЭШ бага хурал            /25-30 илтгэгч/

Археологийн тэнхим

 

В. Сургуулийн хэмжээний багш, оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал

 

1

 

3-р сар

“Хэл зохиолын салбар”-ын ЭШ бага хурал /30-40 илтгэгч/

Гадаад хэлний тэнхим,

монгол хэл уран зохиолын тэнхим, Ерөнхий эрдмийн тэнхим

2

 

3-р сар

“Технологийн салбар”-ын ЭШ бага хурал

/30-40 илтгэгч/

Математик программ хангамж, физик-электроник, хими, биологи, ООГеоФ-ийн тэнхимүүд

3

3-р сар

“Нийгмийн ухааны салбар”-ын ЭШ бага хурал /30-40 илтгэгч/

Археологи, хүмүүнлэг, түүхийн тэнхимүүд

4

4-р сар

“Багш нар”-ын ЭШ бага хурал

/18-25 илтгэгч/

ЭШ, гадаад харилцааны алба

5

4-р сар

“Улаанбаатар сургуулийн оюутан”-ы ЭШ бага хурал /10-12 илтгэгч/

ЭШ, гадаад харилцааны алба, оюутны холбоо

2015-03-03