“Элсэлтийн ерөнхий шалгалт”-ын давтлага өгөх хичээлийн хуваарь

31

Төрийн өмчит Улаанбаатарын Их сургуулиас Ерөнхий боловсролын сургуулийн төгсөх ангийн сурагчдад “Элсэлтийн ерөнхий шалгалт”-ын давтлага өгөх хичээлийн хуваарь батлагдан гарлаа