Ерөнхий эрдмийн тэнхим

          Тэнхмийн үүсэл хөгжил. Тус сургуульд анх “Англи хэлний салбар” нь 1992 онд байгуулагдан Ерөнхий Англи хэл болон Мэргэжлийн Англи хэл гэсэн хоёр үндсэн чиглэлээр сургалтын үйл ажиллагаагаа эхэлсэн.  2000-2001 оны хичээлийн жилээс эхлэн Англи хэлийг эх хэлтэйгээ харьцуулан судлах судлаач орчуулагч мэргэжилтэнг бэлтгэх зорилгоор “Хэл судлаач-Англи хэлний орчуулагч” мэргэжлээр элсэлт авч 2004 онд анхны төгсөлтөө хийж 2014 он хүртэл нийт арван удаагийн төгсөлтөөр  мэргэжилтэн бэлтгэн гаргасан юм.

2014-2015 хичээлийн жилд тус тэнхмийн үйл ажиллагааг Улаанбаатарын их Сургуулийн Эрдмийн зөвлөлийн шийдвэрээр “Ерөнхий эрдмийн тэнхим” болгон дахин зохион байгуулалтанд оруулж БШУ-ны сайдын 2014 оны 04-р сарын 28-ны өдрийн “Бакалаврын хөтөлбөрт тавигдах нийтлэг шаардлага” А/174 тоот тушаал, БШУ-ны сайдын 2014 оны 06-р сарын 27-ны өдрийн “Хичээлийн жагсаалт батлах тухай” А/358 тоот тушаал- уудад оруулсан бакалаврын сургалтын хөтөлбөрийн ерөнхий эрдмийн хичээлүүдээр сургалтын үйл ажиллагаагаа чиглүүлэн ажиллаж байна.

Эрхэм зорилго. Ерөнхий эрдмийн тэнхим  холбогдох хөтөлбөрөөр сургалт эрхэлж, оюутан сурагчдад онолын мэдлэг эзэмшүүлж, дэлхийн жишиг, шаардалгыг хангасан шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл, нийгмийн салбарт бие даан багаар ажиллах чадвартай нийгмийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн тухайн чиглэлээр тэргүүлэх зэргийн мэргэшсэн мэргэжилтэнг бэлтгэн гаргахад оршино.

Хамт олны танилцуулга. Тус тэнхмийн багш нар нь бакалаврын болон магистрын хөтөлбөрийн бүх ангийн оюутнуудад ерөнхий ба мэргэжлийн англи хэлний хичээлүүдийг амжилттай зааж сургалтаа явуулж байна.

 

Багшийн нэр, албан тушаалын зэрэглэл

Судалгааны ажлын чиглэл

Холбоо барих

Бүтээлийн жагсаалт

П.Туяа

Тэнхиминй эрхлэгч

Докторант

Монголын уран зохиол дахь эсээ, түүний онцлог хэв шинж

tuyap@usu.edu.mn

 

дэлгэрэнгүй

Ж.Болормаа

Магистр

Ахлах багш

Монгол-Англи хэлний зарим өвөрмөц хэлцийг зэрэгцүүлэн судлах нь

 

jboloroo624@yahoo.com

 

дэлгэрэнгүй

Б.Бурмаа

Магистр

багш

Монгол-Англи хэлний хавсрал нэрийн зэрэгцүүлсэн судалгаа

burmaab@usu.edu.mn

 

дэлгэрэнгүй

М.Нарантуяа

Магистр

Ахлах багш

Ойролцоо утгатай үгсийг Монгол хэлнээс Англи хэлэнд орчуулсан нь

narantuyam@usu.edu.mn

 

дэлгэрэнгүй

Ж.Нарангарав

Магистр

багш

Монгол-Англи хэлний угтвар үгийн утга ба үүрэг

narangaravj@usu.edu.mn

 

дэлгэрэнгүй

Б.Мөнхтуяа

Магистр

Багш

Монгол-Англи хэлний тодотгол гишүүн өгүүлбэрийг харьцуулах нь

mtuya_976@yahoo.com

 

дэлгэрэнгүй

Э.Оюун

Докторант

багш

Монгол-Англи хэлний авиалбарзүй, цагаан толгойн онцлог

oyunubis@gmail

 

дэлгэрэнгүй

С.Сарнай

Магистр

Багш

Дээд боловсролын гадаад харилцааны бодлого хэрэгжилтийн үнэлгээ

 

дэлгэрэнгүй

Б.Туяацэцэг

Магистр

Багш

Хүүхэдтэй холбогдох Монгол ёс заншлын холбогдолтой үг хэллэг

 

дэлгэрэнгүй

М.Төмөрбаатар

Магистр

Ахлах багш

Өвөрмөц хэллэгийг монгол хэлэнд орчуулсан байдалд хийсэн дүгнэлт

tomorbaatarm@usu.edu.mn

 

дэлгэрэнгүй

Б.Уянга

Магистр

Багш

Англи хэлний хичээлд тоглоомын аргыг хэрэглэх нь

Uyanguush_1982@yahoo.com

 

дэлгэрэнгүй

Ц.Эрдэнэдулам

Магистр

Багш

Англи хэлний угтвар үгийг Монгол хэлэнд илэрхийлэх арга

 

дэлгэрэнгүй

 

 

 

2015-01-30